امروز: چهارشنبه، 1 خرداد 1398

وبلاگ رسمی

ستاره حسینی

وارونگي

امروز آسمان شهر سياه است مدت هاست كه آسمان شهر ما ديگر آبي نيست سياهي كه بر شهرسايه افكنده است وارونگي هواست كه زندگيمان را وارونه كرده فيلم وارونگي نوشته بهنام بهزادي فيلمي از واقعيت اجتماع ما در حال حاضر مي باشد كه همه ي مردم عزيز ما هرروز با اين بحران مواجه هستند .آقاي بهزادي به شكلي صادقانه اين فيلم نامه را نوشتند تا واقعيتي را نشان دهند آن هم بدون آنكه مشخص باشد و از آن يك فيلم رئال و بدون استفاده از تجملات ساخته اند.
آلودگي هوا با همه معضلات و آسيب هايي كه دارد از نگاهي بسيار هنرمندانه به آن پرداخته شده است.آلودگي هوا كه حتي به خانواده هايمان كشانده شده و ايجاد اختلال و مشكلات در خانواده ها .....چيزي كه متاسفانه بسياري از ما از آن غافل
هستيم و همين طور مسئولان آن را فراموش كردند.به اميد انروز كه مسيله حياتي الودگي هوا كه تمام جوانب زندگي ما را احاطه كرده مورد توجه قرار گرفته وبرطرف شود??